Ankieta przeznaczona dla osób lub firm zainteresowanych uzyskaniem stałego dostępu do sieci Internet na osiedlu Wrocław-Szczepin

Imię i nazwisko osoby zainteresowanej dostępem do Internetu:

Numery telefonów kontaktowych:

Ewentualny e-mail osoby zainteresowanej:

Ulica oraz numer lokalu i mieszkania:

Kondygnacja (parter, nr piętra):

Typ komputera: Stacjonarny Notebook

Rodzaje złącz: PCI; USB; PCMCIA

Wykorzystywane systemy operacyjne:
Windows 95; Windows 95 OSR2; Windows 98 FE; Windows 98 SE; Windows ME; Windows NT4; Windows 2000; Windows XP; Inny:

Godziny w których najlepiej skontaktować się telefonicznie:

Inne uwagi, komentarze lub zapytania osoby zainteresowanej:

Firma ALLEX informuje, że powyższa ankieta ma cel jedynie sondażowy i jej zawartość, zwłaszcza dane osobowe nie będą zapisywane w jakiejkolwiek bazie danych oraz nie będą przekazywane osobom trzecim. Niniejsza ankieta będzie jedynie służyła do nawiązania kontaktu w celu ostatecznego potwierdzenia zainteresowania zamówieniem usługi i ustalenia możliwości technicznych instalacji w Państwa lokalu. Pod żadnym pozorem wypełnienie powyższej ankiety nie obliguje do spełnienia jakichkolwiek wzajemnych świadczeń tak przez osobę wypełniającą jak i firmę ALLEX, proponowane usługi nie są bowiem usługami powszechnymi i publicznie dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych.