I N T E R N E T
STAŁY I TANI 24-GODZINNY DOSTĘP
DO OGÓLNOŚWIATOWEJ SIECI KOMPUTEROWEJ
NA OSIEDLU WROCŁAW-SZCZEPIN

 
Zalety sieci e-net
Ankieta
Informacje dla uprawnionych
(użytkownik sieci e-net winien wyłączyć w3cache)
   

FIRMA ALLEX
Rok założenia 1990
Zakład Kompleksowych Usług Informatycznych
ul. Ścinawska 20, Wrocław
telefon: 71-373-49-67, fax: 71-354-60-34
www.allex.pl i/at/allex.pl